EYESHENZHEN  /   Video  /   Culture

Nanshan Weekend Concert brings positive vibes to Qianhai

Writer: Liu Xudong  | Editor: Doria Nan  | From: Shenzhen Daily | Updated: 2019-07-04