Shekou, expats' home away from home

Writer: Liu Xudong  |  Editor: Liu Minxia  |  From: Shenzhen Daily  |  Updated: 2022-08-26


Shekou, home away from home for expats.mp4