EYESHENZHEN  /   Videos  /   Hi-Tech City

Chinese-Canadian focuses on biomedicine tech

Writer: Lin Jianping  |  Editor: Zhang Chanwen  |  From: Shenzhen Daily  |  Updated: 2022-10-28


Chinese-Canadian focuses on biomedicine tech